เว็บบอร์ดของคนไทยรักษ์การท่องเที่ยว

บ้านไร่แดนสวรรค์@ปราจีนบุรี ขอเชิญทุกท่านชิมเบอร์เกอร์หลากหลายเมนู

6-8 ตุลาคม 2560 #บ้านไร่แดนสวรรค์@ปราจีนบุรี ขอเชิญทุกท่านชิมเบอร์เกอร์หลากหลายเมนู และเครื่องดื่มสมุนไพรตะไคร้หญ้าหวาน ความหวานที่ปราศจากน้ำตาล โดยนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่โรงเรียนโสตศึกษา และโรงเรียนวัดบ้านพระ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พ่อของแผ่นดิน” พร้อมรับต้นดาวเรือง “ดอกไม้เพื่อพ่อ ลูกเพาะด้วยใจ” กลับอีกด้วย